Federalno ministarstvo o ruševnom objektu na Marindvoru

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u predmetu koji se odnosi na nacionalni spomenik Električna centrala na Hisetima, na Marindvoru u Sarajevu, saopćilo je da je 3. marta tom ministarstvu vlasnik „The Place” d.o.o. Sarajevo podnio zahtjev tražeći odobrenje za uklanjanje ruševnog objekta Električne centrale u Kotromanića ulici u Sarajevu, o kojem se odlučuje u redovnom upravnom postupku.

U vezi sa izraženom zainteresiranosti medija i javnosti uopće za postupanje u tom predmetu, Federalno ministarstva prostornog uređenja u saopćenju ističe da je nedvojbeno da se radi o objektu koji je obuhvaćen odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina – Mjesto i ostaci električne centrale sa upravnom zgradom.

Imajući to u vidu, kako se dodaje u saopćenju, Federalno ministarstvo prostornog uređenja postupa prema odredbama Odluke o proglašenju nacionalnog spomenika koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zakonu o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i drugim za ovaj predmet relevantnim propisima.

“Cijeneći činjenice u vezi sa odredbama Odluke o proglašenju nacionalnog spomenika i drugim propisima ovo ministarstvo će i donijeti odluku kada postupak bude u potpunosti proveden.

Kako će postupati drugi nadležni organi, prvenstveno Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Federalni građevinski inspektor koji su eventualno i pozvaniji, s obzirom na trenutnu situaciju, nije na Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da prejudicira”, saopćeno je iz tog ministarstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *