Bećirović predložio usvajanje Akcionog plana za ispunjavanje 14 prioriteta: Konkretne mjere i rokovi

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović predložio je da se na sjednici Predsjedništva BiH razmotri prijedlog zaključaka za usvajanje Akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Ovim prijedlogom, kaže Bećirović, šalje se jasna poruka da se deklarativni konsenzus za evropske integracije mora pretvoriti u radni konsenzus za članstvo u EU.

“Konkretnim mjerama i rokovima za ispunjavanje uslova, institucije države Bosne i Hercegovine će se obavezati da provode obaveze utvrđene Akcionim planom, a u skladu sa prioritetima iz Mišljenja Evropske komisije”, navodi on.

Dodao je da se Bosna i Hercegovina potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU (acquis) kao i njegovu dosljednu primjenu.

“Odluka Evropskog vijeća od 15. decembra 2022. godine o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini predstavlja snažan poticaj. Istovremeno, ova odluka je i obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i niže nivoe vlasti da ubrzano nastave reformske procese koji će omogućiti otvaranje pregovora za članstvo u EU i imati povoljan učinak na ekonomske, socijalne, političke, sigurnosne, kulturne i druge aspekte života građana Bosne i Hercegovine”, dodao je Bećirović.

Zaključio je da bi se izradom i usvajanjem Akcionog plana za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, osigurale pretpostavke za ostvarivanje bržeg napretka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *