Vijeće ministara BiH o Nacrtu sporazuma o slobodi kretanja s ličnim kartama na zapadnom Balkanu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati Nacrt sporazuma o slobodi kretanja s ličnim kartama na zapadnom Balkanu, s izvještajem o pregovorima.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2024., s prijedlogom navedene strategije i akcionog plana.

Pred ministrima je i Nacrt ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), projekt Vjetroelektrana “Vlašić”, s Osnovama za zaključivanje ugovora.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu je i Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja.

Ministri će razmatrati i Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju međuagencijske Radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Bit će razmatran Prijedlog dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022 – 2024. godine i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022 – 2024. godine.

Pored ostalog, na dnevnom redu je i Prijedlog akcijskog plana za period 2021. – 2025. godina Strategije u oblasti migracija i azila, Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva BiH, Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u BiH.

Vijeće ministara BiH bi trebao donijeti i odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerskih jedinica Oružanih snaga BiH na području grada Gradiška, najavljeno je iz tog vijeća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *