Članovi Predsjedništva BiH na vanrednoj sjednici potpisali čak 13 ugovora o kreditima i grantovima

U Sarajevu je danas održana 11. vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj su članovi Predsjedništva BiH odobrili pojedine zaključke, prihvatili ugovore i sporazume i donijeli odluke o ratifikaciji više dokumenata.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici odobrilo potpisivanje Zajedničke deklaracije o strateškom partenerstvu između Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova, Evropske unije i saradnje Kraljevine Španije radi produbljivanja saradnje u oblasti evropskih integracija.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sljedećih ugovora i sporazuma:

Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj;
Ugovora o grantu (Projekat vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan;
Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (Projekat gradskog prijevoza Sarajevo);
Sporazuma o zajmu -Projekat izgradnje dionice Nemila – Donja Gračanica na autocesti Koridor 5c (Zenica sjever) između OPEC fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine;
Ugovora o zajmu (Koridor 5c – Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Republici Srpskoj – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan;
Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Federaciji Bosne i Hercegovine – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Putnikovo Brdo – Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o ratifikaciji:

Ugovora o zajmu (Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini;
Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicijske banke, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske – Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj;
Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicijske banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine-Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH.

Amandmana br. 1 na Ugovor o finansiranju Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine zaključen između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine;
Amandmana br. 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicijske banke-Projekat bolnice u Republici Srpskoj;
Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekat regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda” zaključen između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine;
Sporazuma o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma o zajmu (Projekat unaprjeđenja zdravstvenih sistema) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma o grantu za trust fond jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava;
Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u “Kreativnoj Evropi” programu Evrpske unije za kulturni i kreativni sektor;
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”;

Ugovora o zajmu – (Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *