Dodik mišljenje Ambasade SAD-a o državnoj imovini nazvao “mlaćenjem prazne slame”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentirao je današnje saopćenje Ambasade SAD-a u BiH u vezi s državnom imovinom.

“Dokaz da je Republika Srpska u pravu kada ne želi da komunicira s onima koji na najgrublji način skrnave Dejtonski mirovni sporazum je ponovljeni stav Ambasade SAD o imovini”, rekao je Dodik.

Tvrdi da Ambasada SAD zlonamjerno i djelimično citira član 1 Ustava.

“U tom članu se navodi: ‘Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada Bosna i Hercegovina, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama’. Ustav je precizno definisao tu unutrašnju strukturu i kaže: ‘Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske’. I tu je sve jasno napisano”, tvrdi Dodik.

On je objavio na Twiteru da su pitanje imovine riješili Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH i sva imovina na teritoriji Republike Srpske pripada isključivo Republici Srpskoj, kao što i imovina na teritoriji Federacije BiH pripada isključivo Federaciji BiH i o tome neće i ne može biti bilo kakve rasprave.

“Ukoliko neko želi da razbije BiH, onda je nepoštovanje odredaba Ustava najbolji način. Ambasada SAD u BiH nije ni pozvana niti ovlaštena od bilo koga da tumači Dejtonski mirovni sporazum, a pogotovo ne Ustav BiH, tako da njihovo mišljenje o imovini nije obavezujuće ni za koga. To je obično mlaćenje prazne slame, što bi rekao naš narod”, poručio je predsjednik RS-a, prenosi Srna.

Iz Ambasade SAD u BiH saopšteno je “državna imovina pripada državi, a za njeno regulisanje potreban je zakon na državnom nivou, te da to nije stvar mišljenja, već ustavna i pravna činjenica”.

Prema, kako su napomenuli, međunarodnom pravu i ustaljenoj državnoj praksi, samo države imaju neophodnu nadležnost za nasljeđivanje prava i obaveza država prethodnica.

“U ovom slučaju je ta država Bosna i Hercegovina. To je pitanje riješeno Dejtonskim ustavom koji je jasan i nedvosmislen: ‘Republika Bosna i Hercegovina, čiji će službeni naziv od sada biti Bosna i Hercegovina, nastavit će svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država’. Prema međunarodnom pravu i ustavnom načelu kontinuiteta, Bosna i Hercegovina je vlasnik sve državne imovine”, naglasili su.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *