Delić najavio zakon o posredovanju u zapošljavanju

Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić je, u prvim danima po preuzimanju mandata, najavio reformu Zavoda i službi za zapošljavanje u segmentu posredovanja u zapošljavanju kao mjeru koja će pospješiti zapošljavanje i omogućiti kvalitetnije vođenje evidencije nezaposlenih.

Prvi korak u tom pravcu učinjen je pripremom Prednacrta zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Sektor za rad i zapošljavanje Federalnog resornog ministarstva spremio je Prednacrt zakona koji je poslat na mišljenja svim relevantnim institucijama i organima javne uprave, što je uslov da ovaj zakon uđe u procedure usvajanja, prvo od Vlade FBiH, a potom i domova Parlamenta Federacije, saopćeno je iz resornog Ministarstva.

“Kao jedan od načina koji doprinose kvalitetnijim modelima u zapošljavaju i smanjenju nezaposlenosti vidimo reformu u oblasti posredovanja u zapošljavanju kroz odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca zaposlenja. Ovim izmjenama Zakona stvaramo pretpostavke da se to omogući i da se vode posebne evidencije aktivnih i pasivnih tražilaca posla u kantonalnim službama i Federalnom Zavodu za zapošljavanje. To je naš prvi korak u reformi tromog sistema koji je trenutno sve drugo samo ne posrednik u zapošljavanju”, najavio je ministar Delić.

Kazao je i da novi Zakon o posredovanju u zapošljavanju podrazumijeva aktivnu saradnju Zavoda i službi sa predstavnicima udruženja poslodavaca koji traže radnike, kao i saradnju sa obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje koji su neophodni na današnjem tržištu.

“Mi već godinama imamo problem sa neusklađenim zahtjevima tržista i ponudom kvalificirane radne snage i zato je neophodno da se uvežu poslodavci, obrazovne institucije i Zavod, odnosno službe, kako bi zajedno kreirali mjere i programe koji će smanjiti jaz između ponude i potražnje i na neki način biti smjernice za upisne kvote na studijske programe. Neodrživ je sistem u kojem imamo visokokvalifikovan i obrazovan kadar koji tržište ne traži, a s druge strane industrije kojima fale hiljade radnika koje mi nemamo jer ne pratimo zahtjeve tržišta ni u obrazovnim institucijama, ni u službama koje posreduju u zapošljavanju”, dodao je ministar.

Novim zakonom, između ostalog, predviđeno je povećanje iznosa naknade u slučaju prestanka radnog odnosa na 60 posto iznosa prosječne neto plaće, data je nova definicija nezaposlene osobe, a shodno tome i striktna pravila koja će omogućiti jasniju sliku stvarne nezaposlenosti, odnosno nezaposlenih koji traže posao i nezaposlenih koji se na evidenciji vode zbog zdravstvenog osiguranja. Ostavljena je i mogućnost stimulacije onim poslodavcima koji doprinose smanjenju nezaposlenosti kroz aktivne mjere zapošljavanja, a sve usluge posredovanja u zapošljavanju, bilo putem službi za zapošljavanje, bilo putem privatnih agencija za posredovanje su besplatne, dok će kantonalne službe, s ciljem praćenja i blagovremenog ažuriranja podataka, svoje evidencije slati Federalnom zavodu za zapošljavanje. Na ovaj način, ističe ministar, svaka nezaposlena osoba u bilo kojem dijelu Federacije, bit će vidljivija potencijalnim poslodavcima koji traže radnike, a samo posredovanje u zapošljavanju bit će svrsishodnije i učinkovitije, posebno ako se u obzir uzme činjenica da će službe za zapošljavanje biti obavezne posredovati i između poslodavaca koji traže radnike i između nezaposlenih koji traže zaposlenje.

Ministar je najavom novog Zakona najavio i predstojeću reformu Zavoda za zapošljavanje kao jednu od programskih mjera u svom mandatu ministra za rad i socijalnu politiku, te istakao da očekuje podršku u donošenju ovog zakona od Vlade i zastupnika u domovima Federacije.

“Ovim zakonom omogućit ćemo dugoočekivanu reformu u oblasti zapošljavanja koja nam je neophodna da sačuvamo mlade u ovoj zemlji, da kreiramo kvalitetna radna mjesta i pospješimo razvoj poslovnog ambijenta koji će biti privlačan za mlade koji svoje zaposljenje prvo trebaju tražiti u matičnoj zemlji, zemlji koja im je obezbijedila besplatno školovanje jer to školovanje košta i najveći gubitak je gotov proizvod u koji je uloženo nekoliko godina i desetina hiljada maraka pustiti da ode raditi van granica BiH. Naši mladi stručnjaci su investicija koju ne smijemo više prepuštati zemljama okruženja i Europe. Moramo ih zadržati jer ako odu za koju godinu nećemo imati radnu snagu koja će održavati balans, neophodan, ne samo za rast poslovne aktivnosti, nego i dugoročno funkcionisanje penzijsko – invalidskog fonda od kojeg zavisi egzistencija svih nas koji doživimo starost”, zaključio je ministar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *