Predloženi rebalans federalnog budžeta danas na dnevnom redu Federalnog parlamenta

Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, upućen po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru iz Vlade FBiH, bit će na dnevnom redu danas na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma, potvrđeno je ranije Feni iz Federalnog parlamenta.

Mogućnost razmatranja rebalansa i prije redovne sjednice Doma, ranije sazvane za 26. oktobar, nagovijestio je i član Predstavničkog doma Dragan Mioković u odgovoru na novinarsko pitanje.

On je naglasio i da aktuelna Federalna vlada nastoji ublažiti problem velikog nedostatka novca u Fondu solidarnosti Federacije BiH, što nije moguće riješiti za šest mjeseci, kako je dodao.

Aktuelna Vlada Federacije BiH predložila je da ovogodišnji ukupni iznos federalnog budžeta nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Obrazlažući razloge za hitni postupak, iz Vlade su naveli revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere Evropske centralne banke u borbi s inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa) te nemogućnost izvršavanja pojedinih rashoda koji su na osnovu usvojenih amandmana postali sastavni dio budžeta FBiH za 2023.

U obrazloženju Ministarstva finansija navedeni su ključni razlozi za rebalans a uključuju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u budžetu i Zakonu o izvršavanju budžeta, nastalih kao posljedica usvojenih amandmana tokom parlamentarne procedure prvobitnog usvajanja budžeta; usvajanja izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija u procentu 3,9, s primjenom od maja 2023.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta Euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju je Ministarstvo navelo, s obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija 3,9 posto, počev od isplate majske penzije, za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine te je pored planiranih 160 miliona KM, bilo potrebno osigurati još oko 67 miliona KM.

Za isplatu dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 miliona KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavodu osiguranja i reosiguranja FBiH obezbijeđeno je deset miliona KM.

Utvrđujući prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2023. godinu, Vlada je na inicijativu premijera Nermina Nikšića, pozvala kantonalne vlade i kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Federalne vlade u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio novca potrebnog za njihovo liječenje do kraja godine.

Uz prijedlog rebalansa, iz Vlade su u parlamentarnu proceduru upućene i odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o izvršavanju ovogodišnjeg federalnog budžeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *