Skupština KS danas bi trebala potvrditi novi saziv vlade: Da li je većina poljuljana jučerašnjom sjednicom?

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici bi trebalo da donese odluku o potvrđivanju novog saziva Vlade Kantona Sarajevo.

Iako je Naša stranka napustila jučerašnju sjednicu Skupštine KS, a tri člana NiP-a nisu glasala “za” izvještaj ZOI-ja, bivši predsjednik NS-a Predrag Kojović sinoć je izjavio da vladajuća koalicija u Kantonu Sarajevo nije ugrožena i da će vlada biti potvrđena.

“Znam da će sutra (danas) kada se izglasava nova vlada biti sve u redu. Naravno da koalicija nailazi na određene probleme, kvalitet koalicije se testira na tome kako rješava probleme na koje nailazi”, pojasnio je on.

U Vladi KS predložena su četiri nova ministra i to: Enis Hasanović za ministra zdravstva, Bojan Bošnjak za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Adna Mesihović za ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te Afan Kalamujić za ministra finansija KS.

Vladu KS činit će i dosadašnji ministri: Darja Softić Kadenić – Ministarstvo pravde i uprave, Adnan Šteta – Ministarstvo saobraćaja, Enda Pavić Pečenković – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Admir Katica – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zlatko Mijatović – Ministarstvo privrede, Naida Hota-Muminović – Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Kenan Magoda – Ministarstvo kulture i sporta, te Omer Osmanović – Ministarstvo za boračka pitanja.

Nihad Uk ostaje premijer Kantona Sarajevo.

Time bi konačno trebao biti završen proces rekonstrukcije Vlade KS koji je započeo nakon što je Stranka za BiH naljutila Trojku (NiP, SDP i NS) što će rezultirali izbacivanjem SBiH iz vlasti.

Na dnevnom redu iste sjednice naći će se i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2022.godinu javnih ustanova iz oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, ustanova kulture te izvještaji o radu kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za proteklu godinu.

Skupština će se izjašnjavati i o radu Pravobranilaštva KS i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kao i radu Nezavisnog odbora za isti period.

Izvještaji o radu Odbora za žalbe javnost i Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” te Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine takođe su tačke dnevnog reda ove sjednice.

Izvještajni dio Skupštine završit će se prikazom rezultata rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, stepenom realizacije Gender akcionog plana KS za period od 2019. do 2022. godine te Izvještajem o realizaciji Plana povratka u i iz KS za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *