USK dobio prostorni plan na kojem se radilo 10 godina: Evo šta je njim predviđeno

Prije pauze na današnjoj 10. redovnoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona usvojen je Prostorni plan USK

U Bihaću je u toku 10. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj su zastupnici, prije pauze, usvojili Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina sa Odlukom o provođenju Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina.

Prostorni plan ovog kantona predviđa u ovom periodu da će u osam opština živjeti oko 284.000 stanovnika. Ističu se dva različita područja, i to sjeverozapadni sektor sa gradovima Bihać, Cazin i Velika Kladuša gdje živi tri četvrtine stanovnika, te na jugoistočnom dijelu kantona, opštine Bosanski Petrovac i Ključ gdje na jednog stanovnika dolazi 33 kavdratna kilometra što je duplo manje od prosjeka u USK i tri puta manje od Federalnog prosjeka. Pored ovakvog policentričnog sistema, opštine Bosanska Krupa i Sanski Most čine most između dvije krajnosti kantona.

Bihać i Cazin najgušća naseljena mjesta

USK prostornim planom ima 40 % poljoprivrednog zemljišta što je po svim standardima dostatno da kanton može u potpunosti proizvoditi i podrmirivati svoje potrebe za hranom.

Za energiju, i pored postojećeg potencijala, isto ne važi. Uvažavajući stavove lokalnih zajednica prostorni plan nije predvidio hidroelektrane na bogatim riječnim tokovima, te će se rješenja tražiti u alternativnim izvorima energije kao što su sunce i vjetar a za čije instalacije treba više zemljišta. Pogodne zone za to su u opštini Bosanski Petrovac gdje je naseljenost po metru kvadratnom dvadeset puta manja od najgušće sredine u USK a to je Grad Cazin.

Prostorni plan predviđa 39 zaštićenih područja. Pored onih poznatih, obuhvataju se, na primjer, i područja nizvodno od Bihaća, kanjon Une i Bosanska Krupa. Ali za sva takva područja biće potrebno raditi zasebnu studijsku dokumentaciju.

U nastavku sjednice skupštine pred poslanicima je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *